POWOŁANIE

Formacja każdej siostry jest uczestnictwem w dziele Ojca, który za pośrednictwem Ducha Świętego kształtuje w sercach myśli i uczucia Syna. Jest nieustannym procesem obejmującym całe życie, dzięki któremu siostry odnajdują Ubogiego, Pokornego, Ukrzyżowanego

i Zmartwychwstałego Chrystusa.

 

"Do osiągnięcia celu życia zakonnego konieczny jest harmonijny rozwój całej osoby. Dlatego w formacji łączymy aspekty ludzkie, chrześcijańskie, zakonne i apostolskie, aby każda siostra mogła osiągnąć pełną dojrzałość swej osobowości" (214).

Formacja dokonuje się w życiu codziennym przez modlitwę i pracę, przez relacje wewnętrzne i zewnętrzne w stosunku do wspólnoty, a także przez związek ze środowiskiem, w którym żyją siostry.

Wzorem życia i formacji jest dla nich droga życia świętych zakonu: Franciszka, Klary i Elżbiety. Są także powołane do przebycia tej samej drogi, zmierzającej do osiągnięcia doskonałej postawy Chrystusa i wiernego trwania w misyjnym sercu Kościoła.

POSTULAT

Pierwszym etapem formacji zakonnej jest postulat, trwający od roku do dwóch lat, którego celem jest rozeznanie powołania i sprawdzenie, czy jest ono samorzutne i wolne od przymusu. Postulatka stopniowo przechodzi od rodziny i świeckiego sposobu życia do życia
w kontemplacyjnej wspólnocie sióstr Bernardynek, poznaje zakonne życie i obowiązki, aby jej wybór był w pełni wolny, świadomy
i odpowiedzialny.

NOWICJAT

Nowicjuszka jakby na nowo umiera dla grzechu i wyrzeka się świata,

aby z całą świadomością i zdecydowaniem dążyć do doskonałości życia chrześcijańskiego (261).

Roczny nowicjat jest okresem, w którym nowicjuszka rozpoczyna życie zakonne. Okres ten umożliwia siostrze pełniej poznać Boże powołanie do naszej franciszkańskiej wspólnoty, w konkrecie klauzurowego sposobu życia - jako swoją drogę i jako drogę codziennej miłosnej odpowiedzi na miłość Boga.

JUNIORAT

Okres profesji czasowej, między pierwszymi a wieczystymi ślubami, obejmuje okres czterech lat. Profeska czasowa doświadcza życia konsekracją, zgodnie z duchem i misją Zakonu.

ADRES

ul. Kielecka 2, Święta Katarzyna

26-010 Bodzentyn

Tel: (0-41) 311-22-19 sbernardynki@gmail.com

pon. - sob. o godz. 7.00

w niedzielę i święta o godz. 8.00; 12.00; 18.00 (w okresie zimowym o godz. 17.00)

Kaplica w Wilkowie - niedziela, godz. 10.00

NABOŻEŃSTWO (majowe, czerwcowe):

codziennie o godz. 17.30

MSZA ŚWIĘTA

Wyświetleń:

NASZE KONTO

Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu

Bank PEKAO S.A I O w Kielcach

Nr: 46 1240 1372 1111 0000 1249 9845

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
DSCF0637

Święta Katarzyna - nowicjat